top of page

Opleidingen / nascholing

Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht)

Sinds september 2020 ben ik afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht. 

AED (gecertificeerd op 28 juli 2017)

The Academy of Equine Dentistry in Idaho, VS is ’s werelds grootste en beste opleidingsinstituut tot paardentandarts. Zowel dierenartsen als niet-dierenartsen van over de hele wereld volgen hier theoretisch en vooral uitgebreid praktisch onderwijs onder 1 op 1 begeleiding van professionals. Door de combinatie van een de zeer uitgebreide opleiding, jaarlijkse terugkomdagen en certificering wordt de kwaliteit gewaarborgd.

aesculaap dierenarts.png

De gehele opleiding duurt in totaal acht en een halve week (niet achtereenvolgend). Daarnaast moet iedere student op eigen initiatief 125 paarden behandelen én 40 uur stage lopen bij een gecertificeerd paardentandarts. Dit moet allemaal afgerond zijn om in aanmerking te komen voor deelname aan het praktisch examen.

Het praktisch examen wordt gedurende één hele week afgenomen. Iedere kandidaat behandeld twee paarden per dag, die allemaal meetellen met het examen. Er worden dus in totaal tien paarden beoordeeld voor het praktisch examen. Niet alleen het eindresultaat van de behandeling, maar ook de wijze van behandelen wordt in de beoordeling meegenomen.

Ik ben op 28 juli 2017 afgestudeerd als paardentandarts aan The Academy of Equine Dentistry in Idaho, USA. Hieronder is mijn behaalde diploma zichtbaar. De titel CEqD staat voor Certified Equine Dentist. Tevens ben ik ook afgestudeerd aan de IEAD, deze diploma is onderaan de pagina te zien.

Nascholing

Na het behalen van het examen is het verplicht iedere achttien maanden terug te komen naar de academie voor theoretische en praktische nascholing. De certificaten van deelname aan deze nascholing staan onderaan deze pagina. 

Ik heb de volgende weken nascholing gevolgd:

  • Week 45 (5 november t/m 9 november 2018)

IMG_20181115_0003_NEW-1.jpg

IAED (gecertificeerd op 28 juli 2017)

International Association of Equine Dentistry. Dit is een wereldwijde overkoepelende organisatie van paardentandartsen. Deze organisatie heeft tevens een praktisch examen waar ik in juli 2017 voor ben geslaagd. Bij dit praktisch examen wordt het werk aan één paard beoordeeld. Dit gebeurt blind, de examinator weet dus niet welke deelnemer welk paard heeft behandeld en kijkt slechts naar het eindresultaat. 

NVVGP

De NVVGP is de Nederlandse Vereniging Voor Gebitsverzorging van het Paard. Sinds een aantal jaar heeft de NVVGP een certificeringstraject opgezet. Allereerst moet een theorie-examen worden afgelegd en daarna volgen twee praktische examens.

 

Het theorie-examen en het eerste praktijkexamen heb ik reeds succesvol afgerond. Er rest nog één ander praktijk examen. 

Hieronder zijn alle afzonderlijke bewijzen van aanwezigheid bij elke verschillende cursus (van juli 2016 tot juli 2017) zichtbaar. Klik op de foto om deze te vergroten. 

bottom of page